Takmičenja u irskom plesu se sastoje iz solo i grupnih plesova. Solo plesovi su podeljeni po ritmu u kojem se igraju, i po tome da li se igraju u cipelama ili baletankama. Grupni plesovi su najčešće neki od kodifikovanih kejli plesova, ili, na posebno velikim takmičenjima, to mogu biti i originalne koreografije za veliki broj plesača („figure dance“).

Solo plesovi se dele na „soft shoe“ (plesove u baletankama) i „hardshoe“ (plesove u cipelama za step). U baletankama se igraju: ril (reel), lajt džig (light jig), singl džig (single jig) i slip džig (slip jig), dok se u cipelama igraju hevi džig (heavy jig) i hornpajp (hornpipe). U svim ovim solo plesovima koraci nisu unapred određeni, već trener škole ima pravo da sam sastavi korake po svom nahođenju. Najčešće svaka škola irskog plesa ima svoje korake za ove plesove, i na taj način se „predstavlja“ na takmičenju. U retkim situacijama se koraci prilagođavaju i pojedinačnim plesačima.

Pored ove podele, postoji i podela po nivoima. Plesači počinju sa plesovima na beginners nivou, zatim nastavljaju na primary, intermediate i na kraju open. Na svim ovim nivoima je dozvoljeno igrati bilo koji solo ples, sa time da se na open nivou poseban akcenat stavlja na „championship“ takmičenja, gde plesači igraju po tri plesa (jedan u baletankama, jedan u cipelama, i jedan set) i bivaju ocenjeni za sva tri. Velika takmičenja (tzv „major competitions“ - regionalne kvalifikacije za svetsko takmičenje, šampionati Irske, Velike Britanije, Severne Amerike, Australije, kao i samo svetsko takmičenje) tipično sačinjavaju samo „championship“ takmičenja, uz mogućnost običnog takmičenja paralelno sa glavnim događajem.

Plesovi

Poreklo reči „jig“ do sad nije objašnjeno na zadovoljavajući način. Mnogi pisci prošlog veka su smatrali da je termin „jig“ italijanskog porekla. Zaista je postojala vrsta muzike popularna u Italiji tokom osamnaestog veka, koja se zvala Giga, a mnogi eksperti tvrde da je irski jig izveden od ovog tipa italijanske muzike, koji su popularizovala 2 velika italianska muzičara, Corelli i Geminani. Bilo kako bilo, melodije koje zovemo “Irish jigs” su ranije objavljene u nekoliko izdanja Playford's Dancing Master, a ove brošure su objavljivane od 1650. do 1700., mnogo godina pre rođenja Corelli-ja i Geminani-ja.

Ril je brži ples od džiga. Irska reč za ril je cor. Kod većine irskih plesova su koraci isti za momke i devojke, i uglavnom pol ne igra veliku ulogu kod prirode plesa, ali za ril to nije slučaj. Kod solo ril plesova se često pravi jasna razlika između muških i ženskih koraka. Dok su ženske varijante ril plesa više koncentrisane na visoke skokove, izražene ekstenzije i brze sitne korake, muški ril se više koncentriše na “klikove” (momci imaju štikle na baletankama - “klik” je udarac štiklom u štiklu) i sekvence koraka koje deluju snažno, iako je u pitanju ples u baletankama.

Lajt džig je brži ples nego džig, slip džig i hevi džig. On se, zajedno sa singl džigom, najčešće igra na beginners i primary nivou takmičenja, dok se na intermediate i open niovu viđa veoma retko. Za beginners lajt džig je karakteristično da postoje koraci koje veliki broj sudija smatra za “tradicionalne”, i ne vole da vide originalne korake pri izvođenju ovog plesa na takmičenjima. Dabl džig (double jig) je ples koji je inače veoma popularan u irskoj, ali se ne igra na takmičenjima. Počinje sa „rising“ korakom, jednim od prvih koraka koje početnici nauče. Plesač podigne desno stopalo oko 30 cm iznad poda, skoči na levoj nozi, dok se desna spusti da udari o pod. Nakon toga se stopala smenjuju.

Slip džig je varijanta džiga koji se pored rila često igra na intermediate i open nivou. On je specifičan po tome što (pri CLRG asocijaciji) momcima nije dozvoljeno da ga igraju na nivoima iznad primary (a i na nižim nivoima je to relativno retko). Slip džig zahteva posebnu kondiciju, jer u odnosu na ostale soft plesove ima najsporiji tempo, tako da ples traje značajno duže nego što je to slučaj kod ostalih. Pored toga, slip džig je po svojoj prirodi posebno izazovan, jer su elementi koji se koriste u ovom plesu takvi da zahtevaju posebnu snagu i uvežbanost.

Može se reći da ril kao ples zahteva eksplozivnu snagu, dok slip džig zahteva fokusiranu snagu. Iako svi plesači tipično uče sve plesove, često se dešava da plesač ima afinitet ili ka jednom ili ka drugom od ova dva plesa.

Hevi džig se igra „agresivno“ u cipelama za step, koje proizvode zvukove tapkanja. Hevi džig „Saint Patrick's Day“ je jedan od retkih plesova koji je zajednički za sve plesne škole. To je tradicionalni set ples. Hevi džig karakterišu veoma brzi sitni udarci cipelama, i, dok ritam koraka često nije toliko kompleksan, sama brzina koraka predstavlja najveći izazov.

Hornpajp je drugi ples u cipelama koji se igra na takmičenjima, i za njega je karakterističan “iseckan”, tj. sinkopiran ritam. Za razliku od hevi džiga, ovde plesači najviše vremena posvećuju uvežbavanju ritmičkih trikova i raznih ukrasa koji mogu da se uvedu u korake. U hornpajp plesovima se često viđaju i razni skokovi. Slično kao kod slip džiga, još jedan bitan element hornpajp plesa je njegovo dugačko trajanje, tako da je kondicija takođe ključni deo vežbe.

Set-plesovi u stepu

Takmičenja u modernom stepu delimično uključuju i igranje koraka uz neku određenu melodiju. Takvi plesovi se zovu „set-plesovi“. Ono što je karakteristično za ove set-plesove su upravo određene melodije uz koje se oni igraju. Umesto konvencionalne strukture od 8 taktova, koja se najčešće koristila za društvene plesove, melodije za set-plesove uglavnom imaju jednodelnu ili dvodelnu strukturu sa 8 ili 12 taktova u prvom delu i 12, 14, 16 ili čak i više taktova u drugom. Sa svakom od ovih melodija je povezan odgovarajući solo-ples. Rad nogu i pokreti treba naročito da interpretiraju melodiju.

Trenutno je na takmičenjima u irskom plesu dozvoljeno igrati jedan od sedam ponuđenih set plesova: Saint Patrick's Day, The Blackbird, Garden of Daisies, Job of Journeywork, The Three Sea Captains, Jockey to the Fair, King of the Fairies

 

Ana Kotevski  +381 63 615 880 / E-mail: erinsfiddle@gmail.com

            

© 2015 Erin's Fiddle